Muut palvelut

Asiantuntijat palveluksessasi! 


Pajakkaranta Oy palvelee sinua kirjanpidon palvelujen ohella myös muissa asiantuntijatehtävissä.

Selvitykset

  • Verotukseen liittyvät selvitykset, ilmoitukset sekä oikaisut

Rakennusten purkaminen

  • Tarvittavat purkuilmoitukset
  • Toimeksiannosta purku-urakoitsijan hankkiminen
  • Vero- ja jäteselvitykset kohteittain

Asiakirjapalvelu

  • Laadimme ja täytämme asiakkaiden asiakirjoja lupiin tai hakemuksiin liittyen. Esimerkiksi naapurien kuulemiset ympäristöluvan hakuprosessissa.
  • Skannaamme asiakirjoja A4 ja A3 koossa.

EU-rahoitus

  • Teemme selvitys-, haku- ja seurantatyöt EU-rahoitushankkeisiin. Olemme mukana hankkeen koko elinkaaren ajan esiselvityksestä viimeiseen kirjanpidolliseen selvitykseen asti.
  • Hankimme projektien päättyessä tilintarkastajan lausunnon